Zyx appelsin & honning sugetabletter 20 stk. (blister)

Produktbeskrivelse Zyx er et lokalt virkende lægemiddel til voksne og børn over 6 år, der lindrer smerter og irritation i mund og svælg. I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge….

Login for pris

Produktbeskrivelse

Zyx er et lokalt virkende lægemiddel til voksne og børn over 6 år, der lindrer smerter og irritation i mund og svælg.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

 

Dosering

Den anbefalede dosis for voksne og børn over 6 år:

 • 1 sugetablet 3 gange daglig i højst 7 dage

Børn på 6-11 år:

 • Lægemidlet skal administreres under en voksens opsyn.

Børn under 6 år:

 • Må ikke anvendes til børn under 6 år.

Sugetabletterne opløses langsomt i munden. Skal ikke synkes hele eller tygges.

 

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen.

Tag ikke dette lægemiddel:

 • Hvis, du er allergisk over for benzydaminhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zyx (angivet i indlægssedlen).

Uden aftale med læge frarådes det at anvende Zyx:

 • hvis du er overfølsom over for acetylsalicylsyre eller andre NSAID’er.
 • hvis du lider eller har lidt af astma.
 • hvis symptomerne ikke bedres eller hvis de bliver værre indenfor 3 dage. Hvis du får feber eller andre symptomer, bør du kontakte læge eller eventuelt tandlæge.

Zyx indeholder isomalt. Kan være skadelig hvis du lider af arvelig fruktoseintolerans.

Zyx mint og Zyx citron indeholder aspartam. Kan være skadelig hvis du lider af phenylketonuria.

Brug af anden medicin:

Ingen advarsler.

Graviditet og amning:

 • Zyx bør ikke anvendes under graviditet.
 • Zyx bør ikke anvendes under amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Ved de anbefalede doser påvirker Zyx ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

Overdosering:

Der er ikke blevet meldt om overdosering ved brug af sugetabletter.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

 • Lysfølsomhed

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter):

 • Brændende fornemmelse i munden, tørhed i munden.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke kendt frekvens(frekvensen kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse pga. overfølsomhed. Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Fornemmelse af følelsesløshed i munden.
 • Allergiske reaktioner, udslæt og kløe.

 

Opbevaring og holdbarhed

 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Indlægsseddel: https://www.indlaegssedler.dk/

 

Produkt resume

Kontakt os

Pharma Detail
Helgeshøj Alle 38
2630 Taastrup

Telefon: +45 70 26 00 90
Email: info@pharmadetail.dk
CVR: 30 66 56 19

Om Pharma Detail

Om os
Om håndkøbsmedicin

Varen er tilføjet til din kurv

Gå til kurven Fortsæt med at shoppe