Zymelin ukonserveret næsespray, opløsning 10 ml

Produktbeskrivelse Zymelin næsedråber anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og ved bihulebetændelse. Zymelin næsedråber virker ved at sammentrække de små blodårer i den hævede næseslimhinde og derved forbedres luftgennemstrømningen. Virkningen indtræder i løbet af et par minutter og varer i op til 10-12 timer. Zymelin næsedråber 1 mg/ml bør ikke gives til børn under 10…

Login for pris

Produktbeskrivelse

Zymelin næsedråber anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og ved bihulebetændelse. Zymelin næsedråber virker ved at sammentrække de små blodårer i den hævede næseslimhinde og derved forbedres luftgennemstrømningen. Virkningen indtræder i løbet af et par minutter og varer i op til 10-12 timer. Zymelin næsedråber 1 mg/ml bør ikke gives til børn under 10 år uden lægens anvisning. Zymelin næsedråber 0,5 mg/ml bør ikke gives til børn under 2 år uden lægens anvisning. I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

Dosering

Den anbefalede dosis er:

 • Zymelin må ikke bruges i mere end 10 dage i træk.
 • Den anbefalede dosis bør ikke overskrides, især hos børn og ældre.
 • Voksne og børn over 10 år:
 • Næsedråber 1 mg/ml:
 • 2 dråber i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage.
 • Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning.
 • Børn 2-10 år:
 • Næsedråber 0,5 mg/ml:
 • 1-2 dråber i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage.
 • Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen.

Tag ikkedette lægemiddel: Hvis,

 • du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen).
 • du har snævervinklet grøn stær (akut glaukom).
 • du er blevet opereret igennem næsen eller munden.

Vær ekstra forsigtig:

 • Med at bruge Zymelin næsedråber i mere end 10 dage, da hyppig og langvarig brug kan medføre en forværring af den hævede næseslimhinde.

Tal med lægen:

 • Inden du bruger Zymelin, hvis du har/lider af svært forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, stofskiftesygdomme, sukkersyge, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata, er i behandling med medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (tricykliske eller tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere), bør du kun bruge Zymelin efter lægens anvisning.

Brug af anden medicin:

 • Du må ikke bruge Zymelin næsedråber sammen med visse typer af lægemidler mod depression (MAO-hæmmere og Tricykliske antidepressiva) uden aftale med lægen.

Graviditet og amning:

 • Hvis du er gravid, Frarådes det at bruge Zymelin. Tal med lægen.
 • Hvis du ammer må Zymelin næsedråber må kun anvendes efter lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

 • Zymelin næsedråber påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Overdosering:

 • Symptomer på overdosering:
 • Markant fald i kropstemperatur, sveden, døsighed, hovedpine, hurtig og uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk (kan efterfølges af meget lavt blodtryk), vejrtrækningsbesvær og evt. koma og kramper, især hos børn.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

 • Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 ud af 100 behandlede):
 • Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen samt øget sekret fra næsen.
 • Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 ud af 1.000 behandlede):
 • Tilstoppet næse især efter hyppig eller langvarig brug.
 • Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
 • Allergiske reaktioner som hududslæt eller åndedrætsbesvær, rastløshed, søvnløshed, træthed, hovedpine forbigående synsforstyrrelser, hurtig/uregelmæssig puls.

Opbevaring og holdbarhed

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25° C.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Indlægsseddel: https://www.indlaegssedler.dk/

Produkt resume

Kontakt os

Pharma Detail
Helgeshøj Alle 38
2630 Taastrup

Telefon: +45 70 26 00 90
Email: info@pharmadetail.dk
CVR: 30 66 56 19

Om Pharma Detail

Om os
Om håndkøbsmedicin

Varen er tilføjet til din kurv

Gå til kurven Fortsæt med at shoppe