Voltaren gel 50 g

Produktbeskrivelse Voltaren gel kan bruges til behandling af smerter, ømhed og hævelser i led og muskler pga. betændelse. Voltaren tilhører gruppen (NSAID), der virker smertestillende og dæmper betændelse.Voltaren gel bør ikke gives til børn under 14 år uden lægens anvisning. Du bør altid læse patientvejledningen i pakningen grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er…

Login for pris

Produktbeskrivelse
Voltaren gel kan bruges til behandling af smerter, ømhed og hævelser i led og muskler pga. betændelse. Voltaren tilhører gruppen (NSAID), der virker smertestillende og dæmper betændelse.Voltaren gel bør ikke gives til børn under 14 år uden lægens anvisning. Du bør altid læse patientvejledningen i pakningen grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

Dosering

Den anbefalede dosis for voksne og børn over 14 år er:

 • Smør gel svarende til en mængde på en størrelse fra et kirsebær til en valnød (svarer til 2-4 g) på huden 3-4 gange daglig.
 • Vask hænder efter påsmøringen, medmindre du behandler hænderne.
 • Behandler du akutte, mindre skader, må du ikke bruge Voltaren i mere end 7 dage uden at tale med lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen.

Tag ikke dette lægemiddel hvis du:

 • er overfølsom over for acetylsalicylsyre og andre non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID).
 • er overfølsom (allergisk) over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen).
 • tidligere har haft vejrtrækningsbesvær, astma, nældefeber eller snue efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID)
 • er gravid i 7.-9. måned.
 • er under 14 år.

Vær ekstra opmærksom på, at:

 • du ikke må bruge Voltaren på beskadiget hud, på åbne sår, eksem eller brandskader.
 • Voltaren gel kan give lysoverfølsomhedsreaktioner, du må derfor ikke opholde dig i længere tid i solen.
 • hvis du får udslæt, skal du stoppe behandlingen med Voltaren gel.
 • du ikke må bruge Voltaren under tætsluttende forbinding.
 • Voltaren må ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Hvis du ved et uheld får gel i øjnene, så skyl omhyggeligt med rent vand og kontakt lægen.
 • hvis du har eller har haft astma eller allergi, kan Voltaren udløse astmalignende anfald.
 • hvis du tager anden medicin mod smerter (NSAID), er risikoen for bivirkninger større.
 • hvis du bruger Voltaren gel på store hudområder og i længere tider der større mulighed for at du får bivirkninger.
 • Voltaren kan påvirke dine nyrer, selvom det smøres på huden.
 • ældre oftere får bivirkninger af Voltaren og anden smertestillende medicin (NSAID).
 • Voltaren indeholder propylenglycol og benzylbenzoat, som kan irritere huden.
 • Voltaren kan gøre det sværere at blive gravid. Anbefaler at tale med egen læge.

Graviditet og amning:

Graviditet:

 • Du kan bruge Voltaren gel efter aftale med egen læge. Du skal holde dosis så lav som muligt og bruge gelen i så kort tid som muligt. Du må ikke bruge Voltaren de sidste 3 måneder af graviditeten.

Amning:

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Voltaren gel efter aftale med lægen. Du må ikke bruge gelen på brysterne eller på store hudområder, og du skal bruge det så kort tid som muligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

 • Voltaren kan anvendes.

Overdosering:

 • Har du brugt mere Voltaren gel end foreskrevet af læge eller denne side og du føler dig utilpas, skal du kontakte egen læge.

Brug af anden medicin:

Risikoen for interaktioner med andre lægemidler er lille.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

 • Vejrtrækningsbesvær, åndenød, astma. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

 • Hududslæt, eksem, kontakteksem, kløe, rødmen og irritation af huden.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

 • Rødme, punktformede blødninger i huden, allergisk eksem.
 • Brændende fornemmelse på den behandlede hud.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

 • Betændelse i huden med blærer.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

 • Nældefeber, hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Tørhed og øget følsomhed af huden for lys.

Opbevaring og holdbarhed

 • Må ikke opbevares over 30 °C.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Indlægsseddel: https://www.indlaegssedler.dk/

Produkt resume

Kontakt os

Pharma Detail
Helgeshøj Alle 38
2630 Taastrup

Telefon: +45 70 26 00 90
Email: info@pharmadetail.dk
CVR: 30 66 56 19

Om Pharma Detail

Om os
Om håndkøbsmedicin

Varen er tilføjet til din kurv

Gå til kurven Fortsæt med at shoppe