Postafen tabletter 10 stk. (blister)

Produktbeskrivelse Anvendes til at lindre symptomerne ved overfølsomhedssygdomme som høfeber, nældefeber og helårssnue. Anvendes også til transportsyge til voksne og børn over 12 år samt ved søvnløshed hos voksne. Bør ikke gives til børn under 12 år uden lægens anvisning.I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager…

Login for pris

Produktbeskrivelse

Anvendes til at lindre symptomerne ved overfølsomhedssygdomme som høfeber, nældefeber og helårssnue. Anvendes også til transportsyge til voksne og børn over 12 år samt ved søvnløshed hos voksne. Bør ikke gives til børn under 12 år uden lægens anvisning.I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen, bør du kontakte egen læge.

 

Dosering

Allergiske sygdomme:

Voksne og unge over 12 år:

 • 25-50 mg 1-2 gange daglig.

Transportsyge:

Voksne og unge over 12 år:

 • 25-50 mg 1-2 timer før afrejse.

Voksne:

 • 1-3 tyggetabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltiderne samt ved sovetid.

Søvnløshed:

Voksne:

 • 25-50 mg til natten.

Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.

 

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises du til indlægssedlen som du finder i pakningen.

Tag ikke dette lægemiddel:

 • Hvis, du er allergisk over for det virksomme stof, piperazinderivater eller et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen for informationer).
 • Hvis du har perioder med vejrtrækningsstop mens du sover (søvnapnø).
 • Hvis du har nedsat leverfunktion.

Vær forsigtig hvis du:

 • Hvis du har forhøjet tryk i øjet.
 • Hvis du lider af vandladningsbesvær på grund af forstørret prostata eller forsnævring af blærehalsen.
 • Hvis du har vejrtrækningsbesvær eller har tendens til kramper.
 • Hvis du har en forsnævring af mavesækkens munding mod tolvfingertarmen (pylerostenose).
 • Hvis du har nedsat bevægelighed af tarmen.
 • Hvis du lider af demens.
 • Hvis du er ældre.
 • Hvis du har alvorlige vejrtrækningsproblemer.
 • Hvis du har en muskelsygdom som giver muskeltræthed (myasthenia gravis).

Samtidig anvendelse af Postafen og alkohol bør undgås.

Behandling med Postafen skal afbrydes 4 dage før priktest på grund af risiko for falsk negative resultater.

Indeholder lactose Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

 

Brug af anden medicin:

Tal med din læge, hvis du tager:

 • Medicin mod angst (anxiolytika).
 • Anti-psykotika.
 • Medicin mod depression (monoaminooxidasehæmmere).
 • Medicin mod parkinsons syge eller demens (kolinesterasehæmmere).
 • Medicin mod søvnløshed.

Brug med mad og drikke:

Undgå alkohol under behandlingen med Postafen da virkningen forstærkes.

 

Graviditet og amning:

 • Kan anvendes til gravide, men bør kun anvendes efter lægens anvisning. Behandlingen bør være så kort som mulig, og dosis bør ikke overstige 50 mg daglig.
 • Bør ikke anvendes i ammeperioden.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant:

 • Det betyder, at Postafen især ved starten af behandlingen og ved øgning af dosis kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Overdosering:

Hvis du har taget for meget Postafen kan du blive døsig og svimmel. Ved højere doser kan du blive ophidset, desorienteret, bevidsthedssvækket, hallucineret, angst, få hjertebanken, udvidelse af pupillerne, mundtørhed, uro, chok og kramper. Kontakt lægen.

 

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 patienter):

 • Døsighed, sløvhed, træthed, svækkelse.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

 • Svimmelhed, hovedpine, tørhed i svælg, strube og hals, nasal tørhed, mundtørhed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

 • Angst, opstemthed, irritabilitet, hallucinationer, søvnløshed, sindslidelser, bevægelsesforstyrrelser, øresusen, svimmelhed, forstoppelse, Kraftigt hjerteslag, forhøjet puls. Søg læge. udslæt, smerter ved vandladningen, forøget urinmængde, vandladningsbesvær, øget appetit, vægtøgning.

Sjældne bivirkninger (forekommer mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

 • Appetitløshed, prikkende, snurrende eller sovende føleforstyrrelse, dobbeltsyn, sløret syn, lavt blodtryk, udslæt.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter):

 • Overfølsomhedsreaktioner, fx pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring eventuelt 112.

Opbevaring og holdbarhed

 • Denne medicin kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Indlægsseddel: https://www.indlaegssedler.dk/

 

Produkt resume

Kontakt os

Pharma Detail
Helgeshøj Alle 38
2630 Taastrup

Telefon: +45 70 26 00 90
Email: info@pharmadetail.dk
CVR: 30 66 56 19

Om Pharma Detail

Om os
Om håndkøbsmedicin

Varen er tilføjet til din kurv

Gå til kurven Fortsæt med at shoppe