Panodil Zapp filmovertrukne tabletter 10 stk. (blister)

Produktbeskrivelse Smertestillende lægemiddel, der bruges til lindring af svage smerter. Panodil virker febernedsættende. Panodil Zapp filmovertrukne tabletter bør ikke gives til børn under 12 år (min. 40 kg) uden lægens anvisning. I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må…

Login for pris

Produktbeskrivelse

Smertestillende lægemiddel, der bruges til lindring af svage smerter. Panodil virker febernedsættende. Panodil Zapp filmovertrukne tabletter bør ikke gives til børn under 12 år (min. 40 kg) uden lægens anvisning. I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

Dosering

Den anbefalede dosis er:

 • Voksne (inkl. ældre) og børn på 12 år og derover (min 40 kg):
 • 2 tabletter á 500 mg (i alt 1000 mg) 3-4 gange i døgnet, dog aldrig mere end 8 tabletter (4000 mg) i døgnet.
 • I enkelte tilfælde kan 1 tablet á 500 mg 3-4 gange i døgnet være tilstrækkeligt.
 • Der bør minimum gå 4 timer mellem hver dosering.
 • Den maksimale døgndosis må ikke overskrides.
 • Bør anvendes i laveste effektive dosis i kortest mulig tid.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen.

Tag ikke dette lægemiddel:

 • hvis, du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen).
 • hvis din lever ikke virker normalt.

Advarsler og forsigtighedsregler:

Advarsler:

 • Indtagelse af doser højere end det anbefalede indebærer risiko for meget alvorlig leverskade. For at undgå risiko for overdosering bør du kontrollere, at anden, samtidig indtaget medicin ikke også indeholder paracetamol.

Forsigtighedsregler:

Panodil Zapp bør bruges med forsigtighed hvis du:

har nedsat leverfunktion.

lider af kronisk alkoholisme.

har stærkt nedsat nyrefunktion.

har en dårlig ernæringstilstand (kronisk fejlernæring).

har hjertesvigt.

Vær opmærksom på følgende:

Hvis du har høj feber, tegn på anden infektion eller hvis dine symptomer har varet i mere end 3 dage, skal du kontakte din læge.

Hvis du tager smertestillende medicin i en længere periode, eller hvis du tager høje doser kan du opleve, at du får hovedpine, eller at din hovedpine bliver forværret. Denne hovedpine skal ikke behandles med en højere dosis af Panodil Zapp. Kontakt din læge.

Samtidig brug af forskellige typer af smertestillende medicin gennem længere tid kan give nyreskader. Brug kun smertestillende medicin gennem længere tid efter aftale med din læge.

Hvis du skal aflevere urinprøve, skal du gøre opmærksom på, at du er i behandling med Panodil Zapp, da resultatet kan blive påvirket.

Panodil Zapp indeholder 173 mg natrium (7,5 mmol) pr. tablet. Dette skal du tage hensyn til, hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt.

Brug af anden medicin:

 • Det er især vigtigt, at du fortæller lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager følgende lægemidler, da dosis måske skal justeres:
 • Medicin mod urinsur gigt (probenecid).
 • Medicin mod kvalme og opkastning (metochlopramid, domperidon).
 • Medicin mod forhøjet kolesterolniveauer i blodet (cholestyramin).
 • Medicin mod epilepsi (carbamazepin, fenytoin).
 • Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin eller andre coumariner).
 • Hvis du tager Panodil Zapp i en længere periode kan den blodfortyndende virkning øges.
 • Anden medicin, som påvirker leverens funktion, eller som er kendt for at være skadelig for leveren. Tal med lægen inden du tager Panodil.

Graviditet og amning:

Graviditet:

 • Kan anvendes, hvis det er klinisk nødvendigt, men bør anvendes i laveste effektive dosis i kortest mulig tid og med lavest mulig doseringsfrekvens.

Amning:

 • Kan anvendes under amning. Panodil Zapp udskilles i modermælk, men der forventes ingen påvirkning af det ammede barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

 • Ingen mærkning.

Overdosering:

Symptomer på overdosering viser sig generelt indenfor 24 timer:

 • Kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed og mavesmerter.
 • Det er især børn, ældre samt personer med leversygdom, alkoholisme, alvorlig fejlernæring eller personer i behandling med lægemidler, som påvirker leveren, der har risiko for forgiftning ved overdosering.
 • Enhver patient som har indtaget en overdosis, skal anses som værende i risiko for at få leverskade og skal derfor behandles derefter. Kontakt straks lægen.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

Alvorlige bivirkninger

 • Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få blodplader).
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber. Dette kan skyldes forandringer i blodet (for lavt antal hvide blodlegemer). Kan være alvorlig. Hvis du har feber, bør du straks kontakte en læge.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vejrtrækningsbesvær hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Langtidsbehandling kan forårsage skader på nyrerne.
 • Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på ovenstående alvorlige bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

 • Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
 • Nældefeber.
 • Forhøjede levertal/ ændret nyrefunktion.
 • Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
 • Allergisk eksem (overfølsomhedsreaktion inklusiv udslæt (nældefeber) og hævelser). Kan være alvorligt. Kontakt lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte lægen.

Opbevaring og holdbarhed

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Indlægsseddel: https://www.indlaegssedler.dk/

 

Produkt resume

Kontakt os

Pharma Detail
Helgeshøj Alle 38
2630 Taastrup

Telefon: +45 70 26 00 90
Email: info@pharmadetail.dk
CVR: 30 66 56 19

Om Pharma Detail

Om os
Om håndkøbsmedicin

Varen er tilføjet til din kurv

Gå til kurven Fortsæt med at shoppe