Panodil Junior oral suspension 100 ml

Produktbeskrivelse BEMÆRK KOLLI STØRRELSE ÆNDRET TIL 6 STK. Smertestillende lægemiddel, der bruges til lindring af svage smerter. Panodil Junior virker febernedsættende. Panodil Junior bør ikke gives til børn under 2 år uden lægens anvisning. I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i…

Login for pris

Produktbeskrivelse

BEMÆRK KOLLI STØRRELSE ÆNDRET TIL 6 STK.

Smertestillende lægemiddel, der bruges til lindring af svage smerter. Panodil Junior virker febernedsættende. Panodil Junior bør ikke gives til børn under 2 år uden lægens anvisning. I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

Dosering

Den anbefalede dosis er:

 • Børn på 2 år og derover:
 • 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser.
 • Dosis skal beregnes ud fra barnets præcise vægt. Nedenfor er angivet eksempler:
   • Barnets vægt Dosis Maksimal døgndosis
    5 kg 2,5 ml (60 mg) højst 4 gange i døgnet 250 mg
    10 kg 5 ml (120 mg) højst 4 gange i døgnet 500 mg
    15 kg 7,5 ml (180 mg) højst 4 gange i døgnet 750 mg
    20 kg 10 ml (240 mg) højst 4 gange i døgnet 1000 mg
    25 kg 12,5 ml (300 mg) højst 4 gange i døgnet 1250 mg
    30 kg 15 ml (360 mg) højst 4 gange i døgnet 1500 mg
    35 kg 17,5 mg (420 mg) højst 4 gange i døgnet 1750 mg
    40 kg 20 mg (480 mg) højst 4 gange i døgnet 2000 mg
 • Minimum doseringsinterval: 6 timer.
 • Den maksimale døgndosis må ikke overskrides.
 • Maksimal behandlingstid uden lægens anvisning er 3 dage.
 • Bør anvendes i laveste effektive dosis.
 • Advarsler og forsigtighedsregler
 • De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen.

Tag ikkedette lægemiddel:

 • hvis, du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen).
 • hvis din lever ikke virker normalt.

Advarsler og forsigtighedsregler

Advarsler:

 • Indtagelse af doser højere end det anbefalede indebærer risiko for meget alvorlig leverskade. For at undgå risiko for overdosering bør du kontrollere, at anden, samtidig indtaget medicin ikke også indeholder paracetamol.

Forsigtighedsregler:

 • Panodil bør bruges med forsigtighed hvis du
 • har nedsat leverfunktion.
 • lider af kronisk alkoholisme.
 • har stærkt nedsat nyrefunktion.
 • har en dårlig ernæringstilstand (kronisk fejlernæring).
 • Vær opmærksom på følgende:
 • Hvis du har høj feber, tegn på anden infektion eller hvis dine symptomer har varet i mere end 3 dage, skal du kontakte din læge.
 • Hvis du tager smertestillende medicin i en længere periode, eller hvis du tager høje doser kan du opleve, at du får hovedpine, eller at din hovedpine bliver forværret. Denne hovedpine skal ikke behandles med en højere dosis af Panodil. Kontakt din læge.
 • Samtidig brug af forskellige typer af smertestillende medicin gennem længere tid kan give nyreskader. Brug kun smertestillende medicin gennem længere tid efter aftale med din læge.
 • Hvis du skal aflevere urinprøve, skal du gøre opmærksom på, at du er i behandling med Panodil, da det kan have betydning for resultaterne.
 • Panodil Junior indeholder sorbitol og maltitol og bør derfor ikke anvendes hvis du lider af arvelig fructoseintolerans.
 • Brug af anden medicin:
 • Det er især vigtigt, at du fortæller lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager følgende lægemidler, da dosis måske skal justeres:
 • medicin mod urinsur gigt (probenecid).
 • medicin mod kvalme og opkastning (metochlopramid, domperidon).
 • medicin mod forhøjet kolesterolniveauer i blodet (cholestyramin).
 • medicin mod epilepsi (carbamazepin, fenytoin).
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin eller andre coumariner). Hvis du tager Panodil i en længere periode kan den blodfortyndende virkning øges.
 • anden medicin, som påvirker leverens funktion, eller som er kendt for at være skadelig for leveren. Tal med lægen inden du tager Panodil.

Graviditet og amning:

Graviditet:

 • kan anvendes, hvis det er klinisk nødvendigt, men bør anvendes i laveste effektive dosis i kortest mulig tid og med lavest mulig doseringsfrekvens.

Amning:

 • Kan anvendes under amning. Panodil udskilles i modermælk, men der forventes ingen påvirkning af det ammede barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

 • Ingen mærkning.

Overdosering:

Symptomer på overdosering viser sig generelt indenfor 24 timer:

 • kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed og mavesmerter.
 • Det er især børn, ældre samt personer med leversygdom, alkoholisme, alvorlig fejlernæring eller personer i behandling med lægemidler, som påvirker leveren, der har risiko for forgiftning ved overdosering.
 • Enhver patient som har indtaget en overdosis, skal anses som værende i risiko for at få leverskade og skal derfor behandles derefter. Kontakt straks lægen.
 • Bivirkninger
 • Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

Alvorlige bivirkninger

 • Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få blodplader).
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber. Dette kan skyldes forandringer i blodet (for lavt antal hvide blodlegemer). Kan være alvorlig. Hvis du har feber, bør du straks kontakte en læge.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vejrtrækningsbesvær hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Langtidsbehandling kan forårsage skader på nyrerne.
 • Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på ovenstående alvorlige bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

 • Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
 • Nældefeber.
 • Forhøjede levertal/ ændret nyrefunktion.
 • Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
 • Allergisk eksem (overfølsomhedsreaktion inklusiv udslæt (nældefeber) og hævelser). Kan være alvorligt. Kontakt lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte lægen.
 • Opbevaring og holdbarhed
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Indlægsseddel: https://www.indlaegssedler.dk/

Kontakt os

Pharma Detail
Helgeshøj Alle 38
2630 Taastrup

Telefon: +45 70 26 00 90
Email: info@pharmadetail.dk
CVR: 30 66 56 19

Om Pharma Detail

Om os
Om håndkøbsmedicin

Varen er tilføjet til din kurv

Gå til kurven Fortsæt med at shoppe