Panodil Hot pulver til oral opløsning, breve 10 stk.

Produktbeskrivelse Panodil Hot bruges til lindring af svage smerter og virker febernedsættende. Panodil Hot kan tages mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du…

Login for pris

Produktbeskrivelse

Panodil Hot bruges til lindring af svage smerter og virker febernedsættende. Panodil Hot kan tages mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

Bør ikke gives til børn under 15 år uden lægens anvisning.

 

Dosering

Den anbefalede dosis for voksne og børn over 15 år:

 • 1 g. 3-4 gange i døgnet, dog højst 4 g pr. døgn.
 • I enkelte tilfælde kan 500 mg 3-4 gange i døgnet være tilstrækkeligt.
 • Der skal gå minimum 4 timer mellem hver indtagelse af Panodil og bør anvendes i laveste effektive dosis i max 3 dage uden lægens anvisning.
 • Pulveret opløses i kogende vand og drikkes varmt.

 

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen.

Tag ikke dette lægemiddel:

 • hvis, du er overfølsom/allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægsseddel).
 • hvis din lever ikke virker normalt.

Advarsler og forsigtighedsregler

Advarsler:

 • Indtagelse af doser højere end det anbefalede indebærer risiko for meget alvorlig leverskade. For at undgå risiko for overdosering bør du kontrollere, at anden, samtidig indtaget medicin ikke også indeholder paracetamol. Tal med egen læge om dette.

 

 

Forsigtighedsregler:

Panodil Hot skal bruges med forsigtighed hvis du:

 • Lider af kronisk alkoholisme
 • Har stærkt nedsat nyrefunktion
 • Har nedsat leverfunktion
 • Har dårlig ernæringstilstand (kronisk fejlernæring)

 

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Hvis du tager smertestillende medicin i en længere periode, eller hvis du tager høje doser kan du opleve, at du får hovedpine, eller at din hovedpine bliver forværret. Denne hovedpine skal ikke behandles med en højere dosis af Panodil. Kontakt din læge.
 • Samtidig brug af forskellige typer af smertestillende medicin gennem længere tid kan give nyreskader. Brug kun smertestillende medicin gennem længere tid efter aftale med din læge.
 • Hvis du har høj feber, tegn på anden infektion eller hvis dine symptomer har varet i mere end 3 dage, skal du kontakte din læge.
 • Forsigtighed tilrådes ved hjertesvigt.
 • Panodil Hot indeholder 118 mg natrium (5 mmol) pr. brev. Dette skal du tage hensyn til, hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt.
 • Panodil Hot indeholder aspartam (E951), som er en fenylalaninkilde. Kan være skadeligt hvis du lider af fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).
 • Panodil Hot indeholder saccharose og bør derfor ikke anvendes hvis du lider af arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.
 • Hvis du skal aflevere urinprøve, skal du gøre opmærksom på, at du er i behandling med Panodil, da resultatet kan blive påvirket.

 

 

Brug af anden medicin:

Tal med lægen eller personalet på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det er især vigtigt, hvis du tager medicin mod:

 • medicin mod forhøjet kolesterolniveauer i blodet (cholestyramin. Panodil Brus bør indtages mindst 1 time før eller 4-6 timer efter colestyramin).
 • medicin mod urinsur gigt (probenecid).
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin eller andre coumariner). Hvis du tager Panodil i en længere periode kan den blodfortyndende virkning øges.
 • medicin mod epilepsi (carbamazepin, fenytoin).
 • anden medicin, som påvirker leverens funktion, eller som er kendt for at være skadelig for leveren. Tal med lægen inden du tager Panodil Hot.

Graviditet og amning:

Graviditet:

 • Panodil Hot kan anvendes, hvis det er klinisk nødvendigt, men bør anvendes i laveste effektive dosis i kortest mulig tid og med lavest mulig doseringsfrekvens.

Amning:

 • Panodil Hot kan anvendes under amning. Panodil udskilles i modermælk, men der forventes ingen påvirkning af det ammede barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

 • Ingen mærkning

Overdosering:

Tegn på overdosering viser sig generelt indenfor 24 timer

 • Appetitløshed
 • kvalme
 • Bleghed
 • Mavesmerter
 • opkastning

Det er især børn, ældre samt personer med leversygdom, alkoholisme, alvorlig fejlernæring eller personer i behandling med lægemidler, som påvirker leveren, der har risiko for forgiftning ved overdosering.

Enhver patient som har indtaget en overdosis, skal anses som værende i risiko for at få leverskade og skal derfor behandles derefter. Kontakt lægen straks.

 

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

 

 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få blodplader).
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber. Dette kan skyldes forandringer i blodet (for lavt antal hvide blodlegemer). Kan være alvorlig. Hvis du har feber, bør du straks kontakte en læge.
 • Langtidsbehandling kan forårsage skader på nyrerne.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vejrtrækningsbesvær hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på ovenstående alvorlige bivirkninger.

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

 • Nældefeber.
 • Forhøjede levertal/ ændret nyrefunktion.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

 • Allergisk eksem (overfølsomhedsreaktion inklusiv udslæt (nældefeber) og hævelser). Kan være alvorligt. Kontakt lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte lægen.

 

Opbevaring og holdbarhed

 • Ingen særlige opbevaringsbetingelser.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Indlægsseddel: https://www.indlaegssedler.dk/

Produkt resume

Kontakt os

Pharma Detail
Helgeshøj Alle 38
2630 Taastrup

Telefon: +45 70 26 00 90
Email: info@pharmadetail.dk
CVR: 30 66 56 19

Om Pharma Detail

Om os
Om håndkøbsmedicin

Varen er tilføjet til din kurv

Gå til kurven Fortsæt med at shoppe