Pamol filmovertrukne tabletter 10 stk. (blister)

Produktbeskrivelse Pamol er et smertestillende lægemiddel, der bruges til lindring af svage smerter. Pamol virker febernedsættende. Pamol filmovertrukne tabletter bør ikke gives til børn under 4 år uden lægens anvisning. Der findes andre doseringsformer af paracetamol (flydende eller til indføring i endetarmen) til børn under 4 år.I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du…

Login for pris

Produktbeskrivelse

Pamol er et smertestillende lægemiddel, der bruges til lindring af svage smerter. Pamol virker febernedsættende. Pamol filmovertrukne tabletter bør ikke gives til børn under 4 år uden lægens anvisning. Der findes andre doseringsformer af paracetamol (flydende eller til indføring i endetarmen) til børn under 4 år.I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

Dosering

Den anbefalede dosis er:

 • Voksne:
 • 2 tabletter 3-4 gange i døgnet. Maksimumdosis er 8 tabletter i døgnet.
 • I nogle tilfælde er 1 tablet 3-4 gange i døgnet tilstrækkeligt.
 • Børn:
 • Se tabel nedenfor
   • Legemsvægt Alder Dosering
    17-25 kg 4-7 år ½ tablet, 3 gange i døgnet
    25-40 kg 7-12 år ½-1 tablet 3 gange i døgnet
    ca. 12 år 1-2 tabletter 3 gange i døgnet.
 • Vær opmærksom på at 2 tabletter 3 gange daglig, kun bør gives til børn der vejer 67 kg eller derover.
 • Dosis må ikke overstige 45 mg/kg/døgn.
 • Tabletter bør ikke gives til børn under 4 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen.

Tag ikke dette lægemiddel:

 • du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (Hypromellose (E 464), kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk cellulose (E 460), povidon (E 1201), propylenglycol (E 1520) og talcum (E553b))
 • hvis din lever ikke virker normalt.

Andre advarsler og forsigtighedsregler:

Advarsler

 • Indtagelse af doser højere end det anbefalede indebærer risiko for meget alvorlig leverskade. For at undgå risiko for overdosering bør du kontrollere, at anden, samtidig indtaget medicin ikke indeholder paracetamol.

Forsigtighedsregler

 • Pamol bør bruges med forsigtighed hvis du
 • har stærkt nedsat nyrefunktion
 • har nedsat leverfunktion
 • lider af kronisk alkoholisme
 • har en dårlig ernæringstilstand (kronisk fejlernæring)
 • Vær opmærksom på
 • Hvis du har høj feber, tegn på anden infektion eller hvis dine symptomer har varet i mere end 3 dage, skal du kontakte din læge.
 • Hvis du tager smertestillende medicin i en længere periode, eller hvis du tager høje doser kan du opleve, at du får hovedpine, eller at din hovedpine bliver forværret. Denne hovedpine skal ikke behandles med en højere dosis af Pamol. Kontakt din læge.
 • Samtidig brug af forskellige typer af smertestillende medicin gennem længere tid kan give nyreskader. Brug kun smertestillende medicin gennem længere tid efter aftale med din læge.
 • Hvis du skal aflevere urinprøve, skal du gøre opmærksom på, at du er i behandling med Pamol, da resultatet kan blive påvirket.

Brug af anden medicin:

 • Nogle lægemidler kan påvirke- eller blive påvirket af indtagelsen af Pamol. Det er især vigtigt, at du fortæller lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager følgende lægemidler, da dosis måske skal justeres.
 • smertestillende medicin (salicylamid, diflunisal)
 • medicin mod urinsur gigt (probenecid)
 • medicin mod kvalme og opkastning (metochlopramid, domperidon)
 • medicin mod forhøjet kolesterolniveauer i blodet (cholestyramin)
 • medicin mod epilepsi (carbamazepin, fenytoin)
 • vitamin K antagonister (f.eks. warfarin eller andre coumariner).
 • Hvis du samtidig tager Pamol i en periode på mere end 7 dage, kan den
  blodfortyndende virkning øges.
 • anden medicin, som påvirker leverens funktion, eller som er kendt for at være skadelig for leveren.
 • Tal med lægen inden du tager Pamol

Graviditet og amning:

 • Du kan tage Pamol under graviditet og amning

Trafik- og arbejdssikkerhed:

 • Pamol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Overdosering:

 • Symptomer på overdosering viser sig generelt indenfor 24 timer:
 • kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed og mavesmerter.
 • Det er især børn, ældre samt personer med leversygdom, alkoholisme, alvorlig fejlernæring eller personer i behandling med lægemidler, som påvirker leveren, der har risiko for forgiftning ved overdosering.
 • Enhver patient som har indtaget en overdosis, skal anses som værende i risiko for at få leverskade og skal derfor behandles derefter. Kontakt straks lægen.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

Alvorlige bivirkninger

 • Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede/bivirkninger af ukendt hyppighed (frekvensen kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få blodplader).
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber. Dette kan skyldes forandringer i blodet (for lavt antal hvide blodlegemer). Kan være alvorlig. Hvis du har feber, bør du straks kontakte en læge.
 • Pludselig hududslæt, hævelser i ansigtet, vejrtrækningsbesvær og besvimelse (inden for få minutter til timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være dødelig. Ring 112 straks.
 • Besvær med at trække vejret (bronkospasmer, som er muskelsammentrækning i bronkierne). Ring 112.
 • Langtidsbehandling kan forårsage skader på nyrerne.
 • Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på ovenstående alvorlige bivirkninger.

Andre bivirkninger

 • Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 ud af 1000 behandlede):
 • Allergisk reaktion (overfølsomhed), herunder udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorlig. Tal med din læge.
 • Påvirkning af leverfunktion, måske med gulsot. Kan være alvorlig. Hvis du har gulsot, skal du kontakte din læge.
 • Udslæt, nældefeber, en eller flere veldefinerede, runde eller ovale pletter af rødme på huden på samme sted hver gang denne medicin er taget (lokalt medikamentelt udslæt).

Opbevaring og holdbarhed

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Indlægsseddel: https://www.indlaegssedler.dk/

Produkt resume

Kontakt os

Pharma Detail
Helgeshøj Alle 38
2630 Taastrup

Telefon: +45 70 26 00 90
Email: info@pharmadetail.dk
CVR: 30 66 56 19

Om Pharma Detail

Om os
Om håndkøbsmedicin

Varen er tilføjet til din kurv

Gå til kurven Fortsæt med at shoppe