Oculac øjendråber, opløsning 10 ml

Produktbeskrivelse Oculac øjendråber anvendes til behandling af tørre øjne. I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som forbruger altid bør læse grundigt, inden medicinen tages. Er du i tvivl om du må bruge medicinen, kontaktes egen læge. Bør ikke gives til børn under 15 år uden lægens anvisning.   Dosering Den anbefalede dosis er: 1…

Login for pris

Produktbeskrivelse

Oculac øjendråber anvendes til behandling af tørre øjne. I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som forbruger altid bør læse grundigt, inden medicinen tages. Er du i tvivl om du må bruge medicinen, kontaktes egen læge.

Bør ikke gives til børn under 15 år uden lægens anvisning.

 

Dosering

Den anbefalede dosis er:

 • 1 dråbe i øjet 4 gange dagligt eller efter behov
 • Flaskens spids må ikke berøre nogen overflader, her inklusiv øjet. Dette kan beskadige øjet og forurene opløsningen.
 • Øjendråberne er en steril opløsning, indtil den originale lukning brydes. Sidder sikkerhedsringen ved hætten løst, når flaksen åbnes, fjernes dette inden præparatet tages i brug.

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Nedenstående er oversigt over de vigtigste advarsler og forholdsregler ved brug af Oculac. For yderligere information henvises til produktets indlægsseddel, som findes i pakningen.

Tag ikke dette lægemiddel:

 • Hvis, du er overfølsom/allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer. Henvises til indlægssedlen.

 

Forsigtighedsregler:

 • Oculac øjendråber er konserveret med benzalkoniumchlorid. Benzalkoniumchlorid kan give irritation af øjnene og misfarver bløde kontaktlinser. Undgå derfor kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud inden brug af Oculac og vent mindst 15 minutter, før du sætter dem i igen.
 • Oplever du hovedpine, øjensmerter, synsændringer, irritation af øjnene, vedvarende rødmen, eller hvis tilstanden varer ved eller forværres, skal behandlingen med Oculac afbrydes, og du skal søge læge/øjenlæge.

 

Brug af anden medicin:

 • Ingen forholdsregler

Graviditet og amning:

 • Oculac øjendråber kan anvendes under amning
 • Oculac øjendråber bør kun anvendes af gravide efter aftale med egen læge

Trafik- og arbejdssikkerhed:

 • I tilfælde af forbigående sløret syn, bør forbruger vente med at føre motorkøretøj eller betjene maskiner indtil synet er klart igen.

Overdosering:

 • Overdosering af Oculac øjendråber kan ikke ske.

 

Bivirkninger:

 • Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

 • Øjenirritation, unormal fornemmelse i øjet

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):

 • Overfølsomhedsreaktion
 • Irritation

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængeligt data):

 • Sløret syn
 • Kløe i øjet
 • Rødme i øjet
 • Øjensmerter

Opbevaring og holdbarhed

 • Holdbar efter åbning: 4 uger
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Opbevar beholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Indlægsseddel: https://www.indlaegssedler.dk/

 

Produkt resume

Kontakt os

Pharma Detail
Helgeshøj Alle 38
2630 Taastrup

Telefon: +45 70 26 00 90
Email: info@pharmadetail.dk
CVR: 30 66 56 19

Om Pharma Detail

Om os
Om håndkøbsmedicin

Varen er tilføjet til din kurv

Gå til kurven Fortsæt med at shoppe