Nicorette Microtab Classic resoribletter, sublinguale 90 st

Produktbeskrivelse Nicorette er et middel til hjælp ved rygeophør. Det hjælper på nikotintrang og abstinenser og giver dig den nikotin, som du plejer at få fra tobakken, fordi resoribletterne afgiver nikotin. Nicorette anvendes ved: Behandling af tobaksafhængighed hos personer over 15 år der er motiverede for at stoppe med at ryge. der midlertidigt må afstå…

Login for pris

Produktbeskrivelse

Nicorette er et middel til hjælp ved rygeophør. Det hjælper på nikotintrang og abstinenser og giver dig den nikotin, som du plejer at få fra tobakken, fordi resoribletterne afgiver nikotin.

Nicorette anvendes ved:

Behandling af tobaksafhængighed hos personer over 15 år

 • der er motiverede for at stoppe med at ryge.
 • der midlertidigt må afstå fra at ryge.
 • der ikke kan eller ikke ønsker at stoppe med at ryge, men som ønsker at reducere rygningen.

Nicorette bør ikke gives til børn under 15 år uden lægens anvisning.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

Resoribletten placeres under tungen hvor den langsomt opløses (omkring 30 min). Den må ikke tygges eller sluges.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

Dosering

Den anbefalede dosis er:

Voksne og unge over 15 år:

Voksne:

 • Ryger du mindre end 20 cigaretter om dagen bør du i starten anvende én resoriblet per time (8-12 resoribletter per dag bør normalt være tilstrækkeligt).
 • Er du meget afhængig af nikotin, er det ikke lykkes dig at stoppe med at ryge ved hjælp af én resoriblet per time, eller ryger du dagligt 20 cigaretter eller flere, bør du anvende to 2 resoribletter per time (16-24 resoribletter per dag bør normalt være tilstrækkeligt). Der bør ikke anvendes mere end 40 resoribletter over en 24 timers periode.
 • Anvendelse af Nicorette Microtab Classic resoribletter længere end et år anbefales generelt ikke. Enkelte kan have behov for længere behandling for at undgå at begynde med at ryge igen. Eventuelle overskydende resoribletter bør beholdes, idet rygetrangen pludseligt kan opstå.
 • Behandlingsvarigheden er individuel, men det er vigtigt, at Nicorette Microtab Classic resoribletter anvendes i mindst 3 måneder med fuld dosis, før forbruget langsomt nedtrappes. Behandlingen bør afsluttes, når forbruget er nedsat til 1-2 resoribletter om dagen, som regel efter 6 måneder.

Ved rygereduktion:

 • Du bør tage Nicorette Microtab resoribletter ved rygetrang, for at forlænge de røgfrie intervaller så meget som muligt og dermed reducere det daglige cigaretforbrug. Du bør prøve at stoppe med at ryge, så snart du er klar til det, dog senest efter 6 måneder.
 • Søg faglig rådgivning, hvis du ikke har nået en reduktion i dit daglige cigaretforbrug efter 6 måneder, eller du ikke seriøst har forsøgt at stoppe med at ryge indenfor 9 måneder.
 • Anvend Nicorette Microtab resoribletter i rygefri perioder, f.eks. i rygefri områder eller i situationer, hvor der er ønske om at undgå rygning, og du har rygetrang.

Ældre:

 • Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

 • Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens anvisninger.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen.

Tag ikke dette lægemiddel:

 • hvis, du er overfølsom (allergisk) over for nicotin eller et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen).

Tal med lægen, hvis:

 • du ryger og har dårligt hjerte og/eller kredsløb. Du bør holde op med at ryge ved hjælp af rådgivning. Tal med din læge, hvis det ikke lykkes.
 • du har alvorligt forhøjet blodtryk, smerter i brystet eller dårligt hjerte.
 • du for nylig har fået en bypass operation i hjertet, ballonudvidelse af kranspulsårerne eller en anden hjerteoperation.
 • du har mavesår og sår på tolvfingertarmen.
 • du har forkalkning i hjernens blodkar, har haft hjerneblødning eller blodprop i hjernen.
 • du har tillukning af blodkar langt fra hjertet.
 • du har dårlig lever.
 • du har diabetes. Du kan have behov for mindre insulin eller færre tabletter mod diabetes som følge af tobaksafvænningen. Husk at måle dit blodsukker, så du undgår ubehag som følge af svingninger i koncentrationen.
 • du har for højt stofskifte, som ikke er behandlet.
 • du har en svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • du har meget dårlige nyrer.

Vær opmærksom på, at nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig forgiftning hos små børn. Opbevar Nicorette Microtab utilgængeligt for børn.

Brug af anden medicin:

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod

 • asthma og KOL (rygerlunger) (f.eks. theophyllin).
 • skizofreni eller andre sindslidelser (f.eks. clozapin; olanzapin).
 • uregelmæssig hjerterytme (f.eks. flecainid).
 • Parkinsons sygdom eller uro i benene (f.eks. ropinirol).
 • stærke smerter (pentazosin).
 • depression (f.eks. imipramin, clomipramin, fluvoxamin).

Graviditet og amning:

 • Det mest fornuftige råd til dig, der ønsker at blive gravide – er gravid, eller ammer er at du skal lade være med at ryge og heller ikke benytte nicotinsubstitutions-behandling. Spørg lægen, hvis du er ryger og ønsker hjælp til at stoppe.
 • Hvis du tager Nicorette skal du tage det lige efter amning eller senest 2 timer før, du skal amme. På den måde giver du dit barn mindst nikotin.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

 • Kan anvendes.

Overdosering:

 • Du kan få kvalme, øget spytflåd, mavesmerter, diarré, svedudbrud, hovedpine, svimmelhed, høreforstyrrelser, afkræftelse, opkast. Ved høje doser kan du også få lavt blodtryk med besvimelse, svag og uregelmæssig puls, meget hurtig puls; åndedrætsbesvær, fysisk og psykisk udmattelse og kramper. Kontakt lægen, skadestuen eller ring evt. 112 hvis du får disse symptomer.

Symptomer forbundet med rygestop uden brug af Nicorette:

 • Uanset om du bruger Nicorette eller ej, er der en række kendte symptomer forbundet med rygestop. Disse omfatter følelsesmæssige og nedtrykt stemning, søvnløshed, hovedpine, irritabilitet, frustration eller vrede, angst, koncentrationsbesvær og rastløshed eller utålmodighed. Der kan også være fysiske effekter såsom nedsat hjerterytme, øget appetit eller vægtøgning, svimmelhed eller svaghed, hoste, forstoppelse, blødning fra tandkød, blister i munden eller betændelse i slimhinder i næse og svælg. Derudover kan nicotintrang resultere i stor rygetrang.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

 • Kortåndethed/ Åndenød/ Astmalignende anfald/ Åndedrætsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

 • Hurtig og meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):

 • Pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 ud af 10 behandlede):

 • Hovedpine, kvalme, fordøjelsesforstyrrelser, hikke, ømhed og irritation i halsen, hoste.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

 • Overfølsomhed, brændende, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, smagsforstyrrelse, mavesmerter, opkastning, øget mængde spyt, mundbetændelse, halsbrand, luftafgang fra tarmen, diare, mundtørhed, træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. Hjertebanken, talebesvær, spænding i halsen, nysen, tilstoppet næse, rødme af huden, nældefeber, kraftig sveden, kløe, ræben, afskalning af hud og blærer i mundhulen, brændende, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i munden, betændelse i tungen, smerter i tyggemusklen, kraftesløshed og svaghed, ubehag og træthed, brystsmerter og ubehag i brystet, unormale drømme (kun identificeret for formuleringer anvendt i løbet af natten).

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

 • Allergiske reaktioner inkl. udslæt og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Synkebesvær, nedsat følelse ved berøring, opkastningsfornemmelser.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):

 • Sløret syn, øget tåreflåd, halstørhed, læbesmerter, ubehag i maven, udslæt, rødmen af huden, muskelspænding.

Opbevaring og holdbarhed

 • Ingen særlige opbevaringsbetingelser.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Indlægsseddel: https://www.indlaegssedler.dk/

Produkt resume

Kontakt os

Pharma Detail
Helgeshøj Alle 38
2630 Taastrup

Telefon: +45 70 26 00 90
Email: info@pharmadetail.dk
CVR: 30 66 56 19

Om Pharma Detail

Om os
Om håndkøbsmedicin

Varen er tilføjet til din kurv

Gå til kurven Fortsæt med at shoppe