Nicorette Invisi depotplastre 14 stk.

Produktbeskrivelse Nicorette er et middel til hjælp ved rygeophør. Det hjælper på nikotintrang og abstinenser og giver dig den nikotin, som du plejer at få fra tobakken, fordi depotplastret afgiver nikotin. Nicorette anvendes ved Behandling af tobaksafhængighed hos personer over 15 år: der er motiverede for at stoppe med at ryge. der midlertidigt må afstå…

Login for pris

Produktbeskrivelse

Nicorette er et middel til hjælp ved rygeophør. Det hjælper på nikotintrang og abstinenser og giver dig den nikotin, som du plejer at få fra tobakken, fordi depotplastret afgiver nikotin.

Nicorette anvendes ved Behandling af tobaksafhængighed hos personer over 15 år:

 • der er motiverede for at stoppe med at ryge.
 • der midlertidigt må afstå fra at ryge.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

Nicorette bør ikke gives til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Dosering

Den anbefalede dosis er:

Depotplastret kan anvendes alene eller i kombination med Nicorette medicinsk tyggegummi, Nicorette sugetabletter, Nicorette Microtab resoribletter, Nicorette QuickMist mundhulespray eller Nicorette inhalator.

Voksne

Ved anvendelse af depotplastret alene:

Rygere, der ryger mere end 20 cigaretter per dag, anbefales at begynde med:

 • 1 plaster a 25 mg/16 timer daglig i 8 uger, derefter
 • 1 plaster a 15 mg/16 timer daglig i 2 uger og endelig
 • 1 plaster a 10 mg/16 timer daglig i 2 uger.

Rygere, der ryger mindre end 20 cigaretter per dag, anbefales at begynde med:

 • 1 plaster a 15 mg/16 timer daglig i 8 uger, derefter
 • 1 plaster a 10 mg/16 timer daglig i 4 uger.

Behandlingsvarighed i tabelform:

Doserig ved høj nicotinafhængighed

(mere end 20 cigaretter/dag)

Dosering ved lav nicotinafhængighed

(mindre end 20 cigaretter/dag)

Depotplaster Varighed Depotplaster Varighed
25 mg/16 timer Første 8 uger
15 mg/16 timer Næste 2 uger 15 mg/16 timer Første 8 uger
10 mg/16 timer Sidste 2 uger 10 mg/16 timer Næste 4 uger

Plastret påsættes et ubehåret, ulæderet hudområde og fjernes igen efter ca. 16 timer. Det anbefales, at plastret typisk påsættes om morgenen og fjernes igen ved sengetid.

Du skal stoppe brugen af plaster, hvis symptomer på nicotin overdosering opstår. Nicotin indtag bør reduceres ved enten at sænke doseringshyppighed eller styrke.

Anvendelse af depotplaster i kombination med 2 mg medicinsk tyggegummi / sugetabletter / resoribletter, mundhulespray eller inhalator i tabelform:

Varighed Depotplaster Medicinsk tyggegummi / resoribletter / sugetabletter

2 mg

Inhalator

10 mg

Mundhulespray 1,0 mg / spray
De første 8 uger 1 plaster a 25 mg/16 timer daglig Ved behov,

5-6 stykker om dagen anbefales

Ved behov,

4-5 dosis-beholdere om dagen anbefales

Ved behov,

1-2 pust hver 30-60 minutter

Afvænning – alternativ 1
De næste 2 uger 1 plaster a 15 mg/16 timer daglig Fortsæt brugen efter behov Fortsæt brugen efter behov Fortsæt brugen efter behov
De efterfølgende

2 uger

1 plaster a 10 mg/16 timer daglig Fortsæt brugen efter behov Fortsæt brugen efter behov Fortsæt brugen efter behov
I løbet af

12 måneder

Gradvis afvænning Gradvis afvænning Gradvis afvænning
Afvænning – alternativ 2
I løbet af

12 måneder

Fortsæt med gradvis afvænning Fortsæt med gradvis afvænning Fortsæt med gradvis afvænning

Brugsanvisning for Nicorette Invisi depotplastre:

 • Klip den børnesikre foliepose op. Vent med at åbne folieposen, til du skal bruge plasteret, da det ellers kan miste noget af styrken.
 • Fjern først den ene halvdel af beskyttelsesfilmen og sæt plasteret på huden. Dernæst den anden halvdel af beskyttelsesfilmen, og sæt resten af plastret fast på huden. Du skal undgå at røre ved den klæbende side.
 • Pres plasteret mod huden i ca. 10 sekunder.
 • Vask hænderne med vand, så du ikke får nikotin f.eks. i øjnene.
 • Tag plasteret af efter ca. 16 timer – inden du går i seng.
 • Fold det brugte plaster sammen med klæbesiden indad og smid det væk, så børn ikke kan komme til det.
 • Tag et nyt plaster på næste morgen.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis.

Børn og unge: Du bør ikke bruge Nicorette til børn under 15 år.

Vær opmærksom på, at nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig forgiftning hos små børn. Opbevar nikotinsubstitution utilgængeligt for børn og smide brugt nikotinsubstitution væk uden for børns rækkevidde.

Nedsat lever- og nyrefunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen.

Brug ikke dette lægemiddel:

 • Hvis, du er overfølsom (allergisk) over for nicotin eller et af de øvrige indholdsstoffer bagbeklædningsfilm (se indlægssedlen).

Tal med lægen, hvis:

 • du ryger og har dårligt hjerte og/eller kredsløb. Du bør holde op med at ryge ved hjælp af rådgivning. Tal med din læge, hvis det ikke lykkes.
 • du har alvorligt forhøjet blodtryk, smerter i brystet eller dårligt hjerte.
 • du for nylig har fået en bypass operation i hjertet, ballonudvidelse af kranspulsårerne eller en anden hjerteoperation.
 • du har mavesår og sår på tolvfingertarmen.
 • du har forkalkning i hjernens blodkar, har haft hjerneblødning eller blodprop i hjernen.
 • du har tillukning af blodkar langt fra hjertet.
 • du har diabetes. Du kan have behov for mindre insulin eller færre tabletter mod diabetes som følge af tobaksafvænningen. Husk at måle dit blodsukker, så du undgår ubehag som følge af svingninger i koncentrationen.
 • du har for højt stofskifte, som ikke er behandlet.
 • du har meget dårlige nyrer.
 • du har eksem eller betændelse i huden. I tilfælde af alvorlig eller vedvarende reaktion på det sted, hvor plasteret anbringes (f.eks. kraftig rødme, kløe, udslæt eller hævelse), eller i tilfælde af en udbredt hudreaktion (f.eks. nældefeber eller udslæt) bør behandlingen afbrydes.
 • du har en svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • du har dårlig lever.

Nicorette Invisi depotplastre skal fjernes inden MR-skanning for at undgå risiko for forbrænding.

Brug af anden medicin:

Tal med egen læge, hvis du tager medicin mod

 • asthma og KOL (rygerlunger) (f. eks. theophyllin).
 • skizofreni eller andre sindslidelser (f. eks. clozapin; olanzapin).
 • uregelmæssig hjerterytme (f. eks. flecainid).
 • parkinsons sygdom eller uro i benene (f. eks. ropinirol).
 • stærke smerter (pentazosin).
 • depression (f. eks. imipramin, clomipramin, fluvoxamin).

Graviditet og amning:

 • Det mest fornuftige råd til dig, der ønsker at blive gravide – er gravid, eller ammer er at du skal lade være med at ryge og heller ikke benytte nicotinsubstitutions-behandling. Spørg lægen, hvis du er ryger og ønsker hjælp til at stoppe.
  Nicorette bør derfor undgås under amning. Hvis dette ikke er muligt, må risikoen ved behandling med Nicorette i amme perioden afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

 • Kan anvendes.

Overdosering:

 • Du kan få kvalme, øget spytflåd, mavesmerter, diarré, svedudbrud, hovedpine, svimmelhed, høreforstyrrelser, afkræftelse, opkast. Ved høje doser kan du også få lavt blodtryk med besvimelse, svag og uregelmæssig puls, meget hurtig puls; åndedrætsbesvær, fysisk og psykisk udmattelse og kramper. Kontakt lægen, skadestuen eller ring evt. 112 hvis du får disse symptomer.

Symptomer forbundet med rygestop uden brug af Nicorette:

 • Uanset om du bruger Nicorette eller ej, er der en række kendte symptomer forbundet med rygestop. Disse omfatter følelsesmæssige og nedtrykt stemning, søvnløshed, hovedpine, irritabilitet, frustration eller vrede, angst, koncentrationsbesvær og rastløshed eller utålmodighed. Der kan også være fysiske effekter såsom nedsat hjerterytme, øget appetit eller vægtøgning, svimmelhed eller svaghed, hoste, forstoppelse, blødning fra tandkød, blister i munden eller betændelse i slimhinder i næse og svælg. Derudover kan nicotintrang resultere i stor rygetrang.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

 • Kløe.

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

 • Nældefeber, udslæt, hovedpine, kvalme, opkastning, hævelse.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

 • Hypersensitivitet, øget svedtendens, prikkende, snurrende eller sovende føleforstyrrelse, hjertebanken, rødmen, Hurtig og meget uregelmæssig puls. Kan være alvorligt – kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. Åndenød, muskelsmerter og hudreaktioner (i nærheden af plastret), fysisk og psykisk træthed, utilpashed, brystsmerter og ubehag i brystet. Kan være alvorligt – kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

 • Allergisk reaktion, herunder udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge kan det være livsfarligt. Ring 112. Mave-tarmgener, smerter i arme og ben.

Opbevaring og holdbarhed

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ? C.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Indlægsseddel: https://www.indlaegssedler.dk/

Produkt resume

Kontakt os

Pharma Detail
Helgeshøj Alle 38
2630 Taastrup

Telefon: +45 70 26 00 90
Email: info@pharmadetail.dk
CVR: 30 66 56 19

Om Pharma Detail

Om os
Om håndkøbsmedicin

Varen er tilføjet til din kurv

Gå til kurven Fortsæt med at shoppe