Nicorette Fruitmint medicinsk tyggegummi 30 stk. (blister)

Produktbeskrivelse Middel til hjælp ved rygeophør. Det hjælper på nikotintrang og abstinenser og giver dig den nikotin, som du plejer at få fra tobakken, fordi tyggegummierne afgiver nikotin ved tygning. Nicorette anvendes ved: Behandling af tobaksafhængighed hos personer over 15 år der er motiverede for at stoppe med at ryge. der midlertidigt må afstå fra…

Login for pris

Produktbeskrivelse

Middel til hjælp ved rygeophør. Det hjælper på nikotintrang og abstinenser og giver dig den nikotin, som du plejer at få fra tobakken, fordi tyggegummierne afgiver nikotin ved tygning. Nicorette anvendes ved:

 • Behandling af tobaksafhængighed hos personer over 15 år
 • der er motiverede for at stoppe med at ryge.
 • der midlertidigt må afstå fra at ryge.
 • der ikke kan eller ikke ønsker at stoppe med at ryge, men som ønsker at reducere rygningen.
 • Nicorette bør ikke gives til børn under 15 år uden lægens anvisning.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

Dosering

Den anbefalede dosis er:

Voksne og unge over 15 år:

 • 1 stykke medicinsk tyggegummi ved rygetrang. Der bør ikke anvendes mere end 24 stykker medicinsk tyggegummi over en 24 timers periode.
 • Nicorette medicinsk tyggegummi bør anvendes, når cigaretter normalt ville være blevet røget eller hvis der opstår rygetrang. Et tilstrækkeligt antal stykker tyggegummi bør anvendes hver dag. For at maksimere chancerne for et succesrigt rygestop er det vigtigt ikke at underdosere.
 • Tyggeteknik:
 • Tyg langsomt i cirka 30 minutter og lad tyggegummiet hvile i munden ind imellem. Nicotinen, der afgives fra tyggegummiet, optages over mundslim-hinden. Ved for hurtig tygning kan der komme irritation i halsen, svimmelhed og utilpashed, hikke, luft i maven og fordøjelsesforstyrrelser.
 • Tyggegummiet kan klæbe til tandproteser og i sjældne tilfælde beskadige disse.
 • Anvendelse af Nicorette Fruitmint medicinsk tyggegummi længere end et år anbefales generelt ikke. Enkelte kan have behov for længere behandling for at undgå at begynde at ryge igen. Eventuelle overskydende stykker medicinsk tyggegummi bør beholdes, idet rygetrangen pludseligt kan opstå.
 • Anvendelse af medicinsk tyggegummi i kombination med Nicorette Invisi, depotplaster:
 • Hvis din anvendelse af medicinsk tyggegummi alene er mislykket, eller du ønsker at reducere det daglige forbrug af medicinsk tyggegummi på grund af lokale bivirkninger, kan du bruge Nicorette Invisi depotplaster sammen med medicinsk tyggegummi 2 mg.

Doseringsskema:

Tidsperiode Depotplaster Medicinsk tyggegummi 2 mg
De første 6-12 uger 1 plaster af 25 mg/16 timer daglig Ved behov, 5-6 stykker medicinsk tyggegummi om dagen anbefales
Afvænning – alternativ 1 Afvænning – alternativ 1 Afvænning – alternativ 1
De næste 3-6 uger 1 plaster af 15 mg/16 timer daglig Forsæt brugen af medicinsk tyggegummi efter behov
De efterfølgende 3-6 uger 1 plaster af 10 mg/16 timer daglig Forsæt brugen af medicinsk tyggegummi efter behov
I løbet af 12 måneder Gradvis afvænning fra medicinsk tyggegummi
Afvænning – alternativ 1 Afvænning – alternativ 1 Afvænning – alternativ 1
I løbet af 12 måneder Forsæt med gradvis afvænning fra medicinsk tyggegummi
 • Afvænning:
 • Dette kan gøres på to måder.
 • Du kan bruge depotplastre med en lavere styrke f.eks. 3-6 uger med 15 mg/16 timer efterfulgt af 3-6 uger med 10 mg/16 timer, hvor der bruges det samme antal 2 mg medicinsk tyggegummi som i den indledende behandling, hvorefter antallet af medicinsk tyggegummi gradvist reduceres i løbet af 12 måneder.
 • Alternativt kan brugen af plastret stoppes, og antallet af 2 mg medicinsk tyggegummi gradvist reduceres i løbet af 12 måneder.
 • Advarsler og forsigtighedsregler
 • De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen.

Tag ikke dette lægemiddel:

  • Nicorette Fruitmint hvis, du er overfølsom (allergisk) over for nicotin eller et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen).

Tal med lægen, hvis

 • du ryger og har dårligt hjerte og/eller kredsløb. Du bør holde op med at ryge ved hjælp af rådgivning. Tal med din læge, hvis det ikke lykkedes.
 • du har alvorligt forhøjet blodtryk, smerter i brystet eller dårligt hjerte.
 • du har forkalkning i hjernens blodkar, har haft hjerneblødning eller blodprop i hjernen.
 • du har tillukning af blodkar langt fra hjertet.
 • du for nylig har fået en bypass operation i hjertet, ballonudvidelse af kranspulsårerne eller en anden hjerteoperation.
 • du har diabetes. Du kan have behov for mindre insulin eller færre tabletter mod diabetes som følge af tobaksafvænningen. Husk at måle dit blodsukker, så du undgår ubehag som følge af svingninger i koncentrationen.
 • du har for højt stofskifte, som ikke er behandlet.
 • du har en svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • du har dårlig lever.
 • du har meget dårlige nyrer.
 • du har mavesår og sår på tolvfingertarmen.
 • du har tandprotese. Tyggegummiet kan klæbe til tandprotesen og i sjældne tilfælde beskadige den.
 • Børn og unge: Børn under 15 år bør ikke bruge Nicorette.

Vær opmærksom på, at nikotindoser, som en voksen ryger kan tåle, kan give en dødelig forgiftning hos små børn. Opbevar tyggegummiet utilgængeligt for børn og smide brugt tyggegummi væk uden for børns rækkevidde.

Brug af anden medicin:

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod
 • asthma og KOL (rygerlunger) (f. eks. theophyllin).
 • skizofreni eller andre sindslidelser (f. eks. clozapin; olanzapin).
 • parkinsons sygdom eller uro i benene (f. eks. ropinirol).
 • uregelmæssig hjerterytme (f. eks. flecainid).
 • depression (f. eks. imipramin, clomipramin, fluvoxamin).
 • stærke smerter (pentazosin).

Graviditet og amning:

 • Det mest fornuftige råd til dig, der ønsker at blive gravid – er gravid, eller ammer er at du skal lade være med at ryge og heller ikke benytte nicotinsubstitutions-behandling. Spørg lægen, hvis du er ryger og ønsker hjælp til at stoppe.
  Hvis du tager Nicorette skal du tage det lige efter amning eller senest 2 timer før, du skal amme. På den måde giver du dit barn mindst nikotin.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

 • Nicorette Fruitmint påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

 • Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens anvisninger.

Overdosering:

 • Du kan få kvalme, øget spytflåd, mavesmerter, diarré, svedudbrud, hovedpine, svimmelhed, høreforstyrrelser, afkræftelse, opkast. Ved høje doser kan du også få lavt blodtryk med besvimelse, svag og uregelmæssig puls, meget hurtig puls; åndedrætsbesvær, fysisk og psykisk udmattelse og kramper. Kontakt lægen, skadestuen eller ring evt. 112 hvis du får disse symptomer.

Symptomer forbundet med rygestop uden brug af Nicorette:

 • Uanset om du bruger Nicorette eller ej, er der en række kendte symptomer forbundet med rygestop. Disse omfatter følelsesmæssige og nedtrykt stemning, søvnløshed, hovedpine, irritabilitet, frustration eller vrede, angst, koncentrationsbesvær og rastløshed eller utålmodighed. Der kan også være fysiske effekter såsom nedsat hjerterytme, øget appetit eller vægtøgning, svimmelhed eller svaghed, hoste, forstoppelse, blødning fra tandkød, blister i munden eller betændelse i slimhinder i næse og svælg. Derudover kan nicotintrang resultere i stor rygetrang.
 • Bivirkninger
 • Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

Alvorlige bivirkninger:

 • Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):
 • Kortåndethed, åndenød, astmalignende anfald, åndedrætsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
 • Hurtig og meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):
 • Pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

 • Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 ud af 10 behandlede):
 • Hovedpine, kvalme, fordøjelsesforstyrrelser, hikke, ømhed og irritation i halsen, hoste.
 • Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):
 • Overfølsomhed, brændende, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, smagsforstyrrelse, mavesmerter, opkastning, øget mængde spyt, mundbetændelse, halsbrand, luftafgang fra tarmen, diare, mundtørhed, træthed.
 • Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Hjertebanken, talebesvær, spænding i halsen, nysen, tilstoppet næse, rødme af huden, nældefeber, kraftig sveden, kløe, ræben, afskalning af hud og blærer i mundhulen, brændende, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i munden, betændelse i tungen, smerter i tyggemusklen, kraftesløshed og svaghed, ubehag og træthed, brystsmerter og ubehag i brystet, unormale drømme, smerter i kæbemuskel.
 • Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
 • Allergiske reaktioner inkl. udslæt og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Synkebesvær, nedsat følelse ved berøring, opkastningsfornemmelser.
 • Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)
 • Sløret syn, øget tåreflåd, halstørhed, læbesmerter, ubehag i maven, udslæt, rødmen af huden, muskelspænding.
 • Opbevaring og holdbarhed
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Ingen særlige opbevaringsbetingelser.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

 

 

Indlægsseddel: https://www.indlaegssedler.dk/

 

Produkt resume

Kontakt os

Pharma Detail
Helgeshøj Alle 38
2630 Taastrup

Telefon: +45 70 26 00 90
Email: info@pharmadetail.dk
CVR: 30 66 56 19

Om Pharma Detail

Om os
Om håndkøbsmedicin

Varen er tilføjet til din kurv

Gå til kurven Fortsæt med at shoppe