Mildin tabletter 10 stk. (blister)

Produktbeskrivelse Antiallergisk lægemiddel beregnet til lindring af næse- og øjensymptomer af allergisk rhinitis samt til lindring af kronisk nældefeber. Børn under 2 år eller en legemsvægt under 30 kg. Bør ikke tage Mildin uden læges anvisning. I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du…

Login for pris

Produktbeskrivelse

Antiallergisk lægemiddel beregnet til lindring af næse- og øjensymptomer af allergisk rhinitis samt til lindring af kronisk nældefeber. Børn under 2 år eller en legemsvægt under 30 kg. Bør ikke tage Mildin uden læges anvisning. I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen, bør du kontakte egen læge.

 

Dosering

Den anbefalede dosis er:

Voksne og unge over 12 år:

 • 1 tablet én gang dagligt

Ældre:

 • Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter.Voksne og unge over 12 år:

Børn mellem 2 og 12 år og som vejer mere end 30 kg:

 • 1 tablet én gang dagligt

Børn under 2 år:

 • Bør ikke anvendes uden lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion:

 • Dosisjustering er nødvendigt ved svært nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion:

 • Dosisjustering er ikke nødvendigt.

Tabletterne skal synkes sammen med et glas væske.

Begyndende virkning ses inden for 1-3 timer og når maksimum efter 8-12 timer og varer i mere end 24 timer.

 

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises du til indlægssedlen som du finder i pakningen.

Tag ikke dette lægemiddel:

 • Hvis du er overfølsom over for loratadin eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se indlægssedlen).

Tal med lægen inden du tager Mildin, hvis du:

 • Lider af svært nedsat leverfunktion.
 • Lider af arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactose-malabsorption.

Brug af anden medicin:

 • Der kan være en stigning i bivirkningerne med Mildin, når det anvendes sammen med lægemidler, der ændrer virkningen af nogle enzymer ansvarlig for lægemiddelmetabolisme i leveren (hæmmere af CYP3A4 eller CYP2D6 ). Spørg egen læge hvis du tror dette gælder for dig eller du er i tvivl.

Allergitest:

 • Hvis du skal have foretaget en allergitest, skal du stoppe med at tage Mildin mindst 48 timer før.

Graviditet og amning:

 • Hvis du er gravid bør du kun tage Mildin efter aftale med din læge.
 • Hvis du ammer bør du ikke bruge Mildin da det udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

 • Ingen anmærkning, men du skal nøje bemærke, hvordan du reagerer på lægemidlet, da du måske kan opleve døsighed.

 

Overdosering:

Symptomer på overdosering:

Hvis du har taget mere af Mildin end der står anvist eller mere end lægen har forskrevet kan du opleve bivirkninger såsom:

 • Døsighed
 • Hovedpine
 • Unormal hjerterytme

Her skal du kontakte egen læge.

 

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1-10 % behandlede):

 • Døsighed, hovedpine, øget appetit, søvnbesvær.

Almindelige bivirkninger for børn mellem 2 og 12 år:

 • Hovedpine, nervøsitet, træthed

Ikke almindelige bivirkninger (højst 1 ud af 100 personer):

 • Uro og rastløshed, ændring i hudens følesans, diarré, kløe, udslæt, træthed, utilpashed.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos under 0,01 % behandlede):

 • Svære allergiske reaktioner (herunder hævelser), svimmelhed, kramper, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme, kvalme, mundtørhed, mavebesvær, leverproblemer, hårtab, udslæt og træthed.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data):

 • Vægtforøgelse

 

Opbevaring og holdbarhed

 • Denne medicin kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Indlægsseddel: https://www.indlaegssedler.dk/

 

Produkt resume

Kontakt os

Pharma Detail
Helgeshøj Alle 38
2630 Taastrup

Telefon: +45 70 26 00 90
Email: info@pharmadetail.dk
CVR: 30 66 56 19

Om Pharma Detail

Om os
Om håndkøbsmedicin

Varen er tilføjet til din kurv

Gå til kurven Fortsæt med at shoppe