Magnesia “DAK” filmovertrukne tabletter 100 stk.

Produktbeskrivelse Magnesia har en afførende virkning og virker neutraliserende på mavesyren. Bør ikke gives til børn under 15 år uden lægens anvisning. Du bør altid læse patientvejledningen i pakningen grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge. Du kan bruge Magnesia ved: Gastroøsofageal reflukssygdom….

Login for pris

Produktbeskrivelse

Magnesia har en afførende virkning og virker neutraliserende på mavesyren. Bør ikke gives til børn under 15 år uden lægens anvisning. Du bør altid læse patientvejledningen i pakningen grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

Du kan bruge Magnesia ved:

 • Gastroøsofageal reflukssygdom. Den er kendetegnet ved en brændende fornemmelse og ubehag i både maven og spiserøret. Symptomerne forekommer næsten altid efter at have spist eller drukket.
 • Behandling af forstoppelse, hvor livsstilsændringer ikke kan stå alene.

Dosering

Den anbefalede dosis er:

Sure opstød, svien i maven og spiserør:

Voksne og børn over 15 år:

 • 1-2 tabletter efter behov.

Forstoppelse:

Voksne og børn over 15 år:

 • 2-3 tabletter efter behov.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

Tag ikke dette lægemiddel

 • Hvis, du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen)
 • Hvis du har nedsat nyrefunktion.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler:

 • Tal med lægen hvis du tager Magnesia DAK i længere tid, da langvarig brug af Magnesia DAK kan ændre kroppens indhold af kalk og fosfat.

Brug af anden medicin:

Der bør gå 2 timer mellem indtagelse af Magnesia DAK og

 • Hjertemedicin (digoxin, sotalol)
 • Medicin mod gigt (penicillamin).
 • Enterotabletter, da Magnesia DAK kan hæmme virkningen af denne type medicin.
 • Medicin til behandling af osteoporose (alendronat, etidronat)
 • Medicin mod urinsur gigt (allopurinol)
 • Medicin mod svampeinfektion (itraconazol, ketoconazol)

Tal med lægen, hvis du er i behandling med:

 • D-vitamin (calcitriol)
 • Antibiotika (ciprofloxacin, lomefloxacin, moxifloxacin, norfloxacin og ofloxacin, tetracyklin)
 • Medicin, der nedsætter immunforsvaret (mycophenolatmofetil)
 • Medicin mod malaria (chloroquin)
 • Antabus (disulfiram).
 • Medicin (estramustin) mod kræft i blærehalskirtlen (prostata)

Dosis af følgende lægemidler skal tilpasses, hvis du også tager Magnesia DAK (kontakt lægen):

 • Medicin til behandling af mani (lithium).
 • Smertestillende og blodfortyndende medicin (acetylsalicylsyre)
 • Hjertemedicin (flecainid).
 • Smertestillende medicin (diflunisal).
 • Medicin, der indeholder salicylater
 • Allergimedicin (pseudoephedrin)

Da Magnesia DAK hæmmer optagelsen af jern, skal der være et tidsinterval på mindst 1½ time mellem indtagelse af Magnesia DAK og jern.

Graviditet og amning:

 • Kan anvendes

Trafik- og arbejdssikkerhed:

 • Ingen mærkning.

Overdosering:

Kvalme, opkastning, ansigtsrødmen, påvirkning af centralnervesystemet og åndedrætsorganerne, muskelsvaghed, for lavt blodtryk, langsom puls, hjertestop og nedsatte reflekser og lammelse.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 af 100 behandlede):

 • Ikke alvorlige:
 • Hovedpine, diarré, luftafgang fra tarmen, mavesmerter, utilpashed, kvalme, opkastning.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 af 1.000 behandlede):

 • Alvorlige:
 • Magnesiumforgiftning (hos personer med nedsat nyrefunktion), som viser sig ved sløvhed, muskellammelse eller hjertesvigt.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 behandlede);

 • Forhøjet magnesium i blodet (hypermagnesiæmi). Set efter langvarig
  behandling til patienter med nyresvækkelse.

Opbevaring og holdbarhed

 • Blister: Må ikke opbevares over 30°C.Glas: Ingen særlige opbevaringsbetingelser.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
 • Indlægsseddel: https://www.indlaegssedler.dk/

Produkt resume

Kontakt os

Pharma Detail
Helgeshøj Alle 38
2630 Taastrup

Telefon: +45 70 26 00 90
Email: info@pharmadetail.dk
CVR: 30 66 56 19

Om Pharma Detail

Om os
Om håndkøbsmedicin

Varen er tilføjet til din kurv

Gå til kurven Fortsæt med at shoppe