Alminox “DAK” tyggetabletter 100 stk.

Produktbeskrivelse Anvendes til at neutralisere mavesyre. Du kan bruge Alminox ved for megen mavesyre, halsbrand, svien og smerter i den øverste del af maven, sure opstød, svien i spiserøret (katar), mavesår og/eller sår på tolvfingertarmen. Alminox bør ikke gives til børn under 15 år uden lægens anvisning. Du bør altid læse patientvejledningen i pakningen grundigt,…

Login for pris

Produktbeskrivelse

Anvendes til at neutralisere mavesyre. Du kan bruge Alminox ved for megen mavesyre, halsbrand, svien og smerter i den øverste del af maven, sure opstød, svien i spiserøret (katar), mavesår og/eller sår på tolvfingertarmen. Alminox bør ikke gives til børn under 15 år uden lægens anvisning. Du bør altid læse patientvejledningen i pakningen grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må tage medicinen bør du kontakte egen læge.

Dosering

Den anbefalede dosis er

Ved for megen mavesyre, halsbrand, sure opstød og svien:

 • 1 – 3 tyggetabletter efter behov.

Ved mavesår, sår på tolvfingertarmen og katar i spiserøret:

 • 3 – 5 tyggetabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltider samt ved sengetid.
 • Dosis skal måske nedsættes ved svær nedsat nyrefunktion. Spørg din læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen.

Tag ikke dette lægemiddel:

 • Hvis du er overfølsomhed over for aluminiumaminoacetat eller magnesiumoxid eller over for et eller flere af hjælpestofferne somm er nævnt i indlægssedlen.

Du skal være særlig opmærksom:

 • Hvis du lider af mavesår, har nedsat nyrefunktion eller tager smertestillende lægemidler eller gigtmidler (NSAID og andre gigtmidler), idet Alminox kan fjerne symptomer på indre blødning (mavesmerter).

Brug af anden medicin:

Du må kun tage Alminox med et af følgende lægemidler efter aftale med egen læge:

 • Ciprofloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin, Tetracyklin (antibiotika), Estramustin (medicin mod kræft i blærehalskirtlen), Ketoconazol (svampemiddel) eller medicin indeholdende salicylater.

Der bør gå mindst 2 timer imellem du tager Alminox og følgende lægemidler:

 • D-vitamin (calcitriol), medicin mod øget kalkindhold i blodet eller knogleskørhed (clodronat), smertestillende medicin (diflunisal, gabapentin), hjertemedicin (digoxin, sotalol), antabus (disulfiram), blodtryksnedsættende medicin (fosinopril), medicin mod epilepsi (gabapentin), medicin mod tuberkoluse (isoniazid), jern, antibiotikum (levofloxacin og grepafloxacin), medicin, der nedsætter immunforsvaret (mycophenolatmofetil), gigtmedicin (penicillamin), mavesårsmedicin (ranitidin) og medicin for stofskiftet (thyreoideahormoner).

Der bør gå mindst 4 timer imellem du tager Alminox og antibioticum (trovafloxacin).

Graviditet og amning:

 • Du kan tage Alminox under graviditet og amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

 • Ingen mærkning

Overdosering:

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Alminox, end lægen har foreskrevet eller som står på denne side, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Tegn på overdosering er:

 • Vejtrækningsbesvær
 • langsom puls
 • opkastning
 • muskelsammentrækning
 • forvirring
 • uregelmæssig hjerterytme
 • for lavt blodtryk
 • kramper
 • kvalme
 • koma
 • ansigtsrødmen.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1-10 % behandlede):

 • Forstoppelse eller diarré.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 0,1-1 % behandlede):

 • Hos personer med nedsat nyrefunktion kan ses magnesiumforgiftning, som viser sig ved sløvhed, muskellammelse eller hjertesvigt.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 0,01-0,1 % behandlede):

 • Demens, ændring i personlighed, kramper, rytmiske muskelsammentrækninger, forvirring og bevidstløshed hos personer med nedsat nyrefunktion, forstoppelse af tarmkanalen ved anvendelse af meget høje doser.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 behandlede)

 • Forhøjet magnesium i blodet (hypermagnesiæmi). Set efter langvarig
  behandling til patienter med nyresvækkelse.

Ikke kendt:

 • Hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data:
  Abdominalsmerter

Opbevaring og holdbarhed

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for Alminox
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Indlægsseddel: https://www.indlaegssedler.dk/

Produkt resume

Kontakt os

Pharma Detail
Helgeshøj Alle 38
2630 Taastrup

Telefon: +45 70 26 00 90
Email: info@pharmadetail.dk
CVR: 30 66 56 19

Om Pharma Detail

Om os
Om håndkøbsmedicin

Varen er tilføjet til din kurv

Gå til kurven Fortsæt med at shoppe